Teknisk høgkvalitetsfilm som gir effektiv og langvarig skydd mot bakteriar på utsette overflater.

Folien kan nyttast under alle forhold og på alle stadar med høge hygienekrav, t.d. kjølerom, gartneri, sjukehus, matindustri osb. 

Den passar òg godt på berøringsskjermar, resepsjonsdiskar, hyller og andre plassar der mange personar er i kontakt med overflata.

Folien er gjennomsiktig.

Me sørger for ei løysing som passar for deg. Pris på førespurnad.

Ein antimikrobakteriell folie kan t.d. monterast på frisørpulten for å motvirke spreiing frå kunde til kunde.

Kontaktperson

Monica Haga Almås

Account manager

Sal og marknad

monica@byraet.no
tlf. 960 03 062

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt
facebookinstagram