Live Stream og Mobilt Studio

Ønsker du å gjennomføra proffe livesendingar på nett? Livesendingar fungerer godt til alt frå kurs og konferansar til debattar og presentasjonar. Få betalt for din livestream eller nå ut til eit større publikum. Me riggar til studio der du måtte ynskje, og kan enkelt bytte ut bakgrunnen med greenscreen for å gi ulike bakgrunnar. Me tilbyr alt frå enkle oppsett til meir avansert fleirkamera- og lydproduksjon. Me er også erfarne i produksjon og kan rådgi deg slik at du får ut din bodskap på ein god måte. Ta kontakt så tilpassar me oppsettet etter ditt behov.

Kontaktperson

Magne Langåker

Rådgjevar og fotograf

magne@byraet.no
tlf. 907 94 288

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt