Rådgjeving og sal

Olav Anderssen

Dagleg leiar

Rådgjeving og sal, skilt/dekor og industriskilting

olav@byraet.no
tlf. 908 59 006

Marita Natvik

Avdelingsleiar grafisk og rådgjevar

Monica Haga Almås

Account manager

Jostein Sydnes

Rådgjevar

Merkevarebygging og tekst

jostein@byraet.no
tlf. 913 71 097

Silje Marie Helland Dahl

Rådgjevar

Merkevarebygging og design

silje@byraet.no
tlf. 988 46 651

Åse Løkkebø

Rådgjevar

Skilt, dekor og UU-skilting

ase@byraet.no
tlf. 971 86 028

Ingrid Våge

Avdelingsleiar Gosh og rådgjevar

Grafisk og digital

Rune Løklingholm

Senior grafisk designar

Mats Mæland

Grafisk designar

Håvard Hvoslef Kvalnes

Senior digital designar

Magne Langåker

Rådgjevar og fotograf

Steffen Ellingsen

IT-teknikar

Produksjon

Ronny Havn

Teamleiar produksjon

Elisabeth Matre

Produksjon og montering

Terje Tvedten

Produksjon og montering

Christina Olsen

Gravør og produksjon

Sindre Helland

Produksjon

facebookinstagram