Med bodskapen «Alle skal trygt heim» og gratis refleks til alle, arrangerer Kværner og Equinor gratis show for born- og vaksne på Refleksdagen.

Sidan 2013 har Byrået Sydvest vore medarrangør av Refleksdagen for Kværner. Me leverer arrangementstøtte, idé, grafisk innhald og formidling i sosiale medier til dette forrykande showet, som går føre seg ein mørk haustkveld i oktober. Arrangementet er svært godt mottatt av lokalbefolkninga, og hadde publikumsrekord i 2018 der over 900 born, unge og vaksne fekk med viktig bodskap, fantastiske konsertopplevingar og refleksar før dei tok turen heim.

Arrangementet held ein ungdommelig profil og kjende ungdomsidol som Daniel Owen og Kløver & Skarre R har vore på Scenen. Dansekompaniet Spinae Company er også sterkt tilstades med sine dyktige ungdomstalent. Her har det vore både hiphop-show og dans med LED-lys. Det er heile er ungt, hipt og heftig regissert saman under det viktig bodskapet: Bli Sett – Bruk refleks. Alle skal trygt heim!

I dette prosjektet arbeidde me med

Desse var involvert i arbeidet

Deltakarar manglar.

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt

Liknande prosjekt