Vinnar av Gullsild 2020 i kategorien Print!

Under festivalen 100 dagar får opp til 20 artistar og band får mogleiken til å vise seg fram med ein halvtime kvar på scena. Eitt av dei vinn Vestlandssatsinga og får spele på mange festivalar over heile Vestlandet den komande sommaren!

Me i Byrået Sydvest står for strategi og design på alt av promoteringsmateriell. Her er det alt frå sjølve festivalplakaten, artistbilete til Facebook, reklamemateriell for påmelding, plakatar for speletider, t-skjorter og mykje meir.

Årets design er basert på det mange i artistbransjen kan kjenne seg igjen i, det å vandre aude med usikkerhet kvar vegen vidare går. 100 dagar har som mål å promotere nye artistar og band og gje dei ein gyllen anledning til å visa seg fram føre bransjepersonell, representantar frå festivalar og sjølvsagt eit vanleg publikum.

Utforminga er ein collage komponert av mange ulike ørkenbilete. Ved bruk av sterke komplimentære fargar skil collagen seg ut i bybilete og skaper eit blikkfang.

I dette prosjektet arbeidde me med

Desse var involvert i arbeidet

Deltakarar manglar.

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt

Liknande prosjekt