Med meir enn 15 års fartstid i bransjen var tida inne for ei reprofilering av Moster Elektro. Med ny visuell identitet vert dei meir synlege og tydlege i marknaden.

For Moster elektro har me utarbeida ein heilhetleg visuell identitet som inkluderer alt ein treng for å markera seg i marknaden. Deira nye ansikt utad består av logo, dekorelement, fargepallette, fontsnitt og diverse marknadsmateriell som saman byggjer ein sterk identiet for selskapet. Nettstad,  diverse innhald i sosiale medier, flyers, klistermerker, skilting, bildekor og profilbekledning har fått ei visuell innpakking der ein enkelt kan kjenna igjen Moster Elektro som avsendar. Ein heilhetleg og gjennomført leveranse!Sjå nettstaden her.

I dette prosjektet arbeidde me med

Desse var involvert i arbeidet

Øystein Aarethun Lysne

Utviklar og SEO-spesialist

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt

Liknande prosjekt