For Øyfjellet Vindpark har me i Byrået Sydvest gjort eit større profileringsarbeid med utarbeiding av visuell identitet, logo og nettstad. I samarbeid med PR-byrået Kruse Larsen svarar nettstaden på bekymringar frå publikum knytt til utbygginga på fjellet.

Logoen og fontvalet hentar sin inspirasjon frå formene i fjellet. Kombinert med ein fargepalett henta frå fjellet, lav og mose, samt kantete illustrasjonsstil som gjennomgåande grafisk verkemiddel vert profilen lett gjenkjennelig over fleire flater.

Gjennom nettstaden svarar Øyfjellet Vind AS på fleire påstandar knytt til utbygging av vindkraftverk, og nettstaden fungerer som eit oppslagsverk der ein enkelt kan finne svara ein treng.

Sjå nettstaden her.

I dette prosjektet arbeidde me med

Desse var involvert i arbeidet

Deltakarar manglar.

Inspirert? Ønskjer du eit uforpliktande tilbod på ditt prosjekt?

Ta kontakt

Liknande prosjekt