Design

Godt design skapar gode opplevingar, gode opplevingar skapar engasjement, høgt engasjement gir resultat.

Våre designarar har ulike spesialområde, bakgrunn, utdanning og røynsle. Ut frå oppdraget sin karakter set me den best kvalifiserte designaren til å løyse det, ofte saman med rådgjevar eller eit prosjektteam om det er fleire oppgåver som skal løysast.

Kontaktpersonar

Jostein Sydnes

Rådgjevar

Merkevarebygging og tekst

jostein@byraet.no
tlf. 913 71 097

Eit utval prosjekt innan Design