Digitale løysingar

Eit godt førsteinntrykk er viktig, og for mange er nettstaden eller Facebook-sida deira ansikt utad.

Me kan levera det meste du kan førestilla deg i den digitale verda, med høg kompetanse innan interaksjonsdesign og fokus på optimal brukaroppleving.

I tillegg leverer me produktdatabasar, der kunden sjølv kan gå inn og bestille nye eksemplar av tidlegare bestillingar dei har hatt hos oss – som sin heilt eigen nettbutikk.

Kontaktpersonar

Jostein Sydnes

Rådgjevar

Merkevarebygging og tekst

jostein@byraet.no
tlf. 913 71 097

Eit utval prosjekt innan Digitale løysingar