Foto og film

Foto og film skal formidla, engasjera og skapa merksemd. Frå små til store produksjonar, frå mobilkamera til filming med drone, sørger me for at du får profesjonelt foto- og videoinnhald til alle kanalar.

Kontaktpersonar

Magne Langåker

Rådgjevar og fotograf

magne@byraet.no
tlf. 907 94 288

Eit utval prosjekt innan Foto og film