Strategisk rådgjeving

Strategisk rådgjeving er å sjå langt fram, følga visjonen din, forstå samfunnet og kva som endrar og skapar endring i samfunnet.

I Byrået Sydvest lyttar me til våre kundar, foretar ei analyse av kva som fungerer og foreslår tiltak som set sterke spor.

Kontaktpersonar

Magne Langåker

Rådgjevar og fotograf

magne@byraet.no
tlf. 907 94 288

Marita Natvik

Avdelingsleiar grafisk og rådgjevar

I permisjon


Eit utval prosjekt innan Strategisk rådgjeving